Folk, land og by - en historisk-topografisk samling

Kontakt: Skriv til flobsSNABELAflobs.dk

De sidste årtier har internettet været skueplads for samarbejde om forarbejdning af en række kildematerialer.

Det mest omfattende er KIP-projektet i tilknytning til Dansk Data Arkiv, som har bearbejdet billedfiler af folketællingsdokumenterne til almindelig tekst og nu også er i gang med kirkebøger.

Et andet eksempel er Stadsarkivet i København, som har fået "oversat" filmruller af Politiets Registerblade ved frivilliges hjælp

Det udgør en stor hjælp for dem, der arbejder med slægts- og lokalhistoriske emner, fordi kilderne bliver omdannet til tekst, det er muligt at foretage maskinel søgning i.

Man kan kalde dette arbejde for TYDNINGEN af kilderne. Hvad er det, der faktisk står i dem?

Det er denne hjemmesides intention også at indsamle og rationalisere arbejdet med det næste trin - TOLKNINGEN af kilderne. Dvs. arbejdet med at fastslå, hvem er hvem, hvad er hvad og hvor er hvor i de tydede tekster, eller at fastslå motiver mv. på billeder.

Allerede i 1970'erne foretog professor Hans Chr. Johansen en rekonstituering (genskabelse) af "familier" ud fra personoplysninger fra kirkebøger og folketællinger i perioden 1741-1801 i 26 sogne ved hjælp af elektronisk databehandling, som det kaldtes dengang.

Først når teksterne er tolket, begynder der at vokse rigtige mennesker og sammenhænge frem af kilderne. At denne person, hvis fødsel er omtalt i kilde A er den samme, som omtales i Kilde B og så fremdeles. Det er et pillearbejde, som bliver lettet, når der foreligger troværdige tydninger af kilderne.

  • Kilder

  • Tydning

  • Tolkning

  • Anvendelse

Formålet er at samle information om personer og steder til brug for historieinteresserede.

Med udgangspunkt i alle typer kilder: trykte og utrykte, filer på internettet, dokumenter, billeder, bøger, ting og sager

At søge at tyde, hvad der står. Hvem eller hvad billederne viser. Hvornår tingene er fra.

At søge at identificere personer, tider og steder, begivenheder og egenskaber.

At samle på de gode historier og dokumentere historikernes brug af kilderne.

Kontakt: Skriv til flobsSNABELAflobs.dk